Omlegging Prinses Margrietkanaal

Midden 2 is het deel van de Centrale As tussen Quatrebras en Sumar, waaronder het aquaduct en de brug bij Burgum. In samenwerking met Streen Grondwerken legt De Boer Burgum BV het Prinses Margrietkanaal om ten behoeve van de bouw van het Hendrik Bulthuis-aquaduct.

Optima Infra heeft hierbij de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Maken grondbalans
  • Uitvoeren keuringen
  • Grondstromenregistratie
  • Vervaardigen 3D modellen
  • Omzetten 3D modellen naar machinebestanden
  • Uitvoeren revisie metingen
  • Maken as-built tekeningen
  • Ondersteunen machinisten
  • Controleren machines
  • Uitzetten