Deformatiemeting Westersingel Dokkum

Oosterhof Holman & Keizer Bouw Management

Dokkum

Op de Westersingel in Dokkum wordt de bestaande walbeschoeiing vervangen voor een nieuwe kademuur. Voorafgaand, tijdens en na de werkzaamheden aan de walbeschoeiing worden de aanliggende woningen en kademuur gemonitord. Dit om vast te stellen welke gevolgen de werkzaamheden hebben op de bouwwerken.

Middels een deformatiemeting wordt zowel de horizontale verplaatsing (x, y) als de verticale zakking (z) gemeten. Hierbij zijn monitoringsspiegels geplaatst op de gevels van de woningen en de kademuur. Deze worden periodiek ingemeten om direct te achterhalen welke deformaties er optreden en waar nodig spoedig maatregelen genomen kunnen worden.

Wij voeren hier de onderstaande werkzaamheden uit:

  • plaatsen monitoringsspiegels
  • nulmeting
  • periodieke controlemetingen
  • eindmeting
  • opleveren rapportages