Bouwrijp maken Breezicht Zwolle

Bouwhuis

Zwolle

In Zwolle is de ontwikkeling van een nieuwe buurt, Breezicht, aan de gang. De wijk, gelegen aan de noordkant van stadshagen, bestaat uit 6 buurtschappen. Voor buurtschap 3 en 4 is Optima Infra namens Bouwhuis verantwoordelijk voor de maatvoering en tekenwerk voor dit project. De werkzaamheden die Optima Infra hier uitvoert zijn o.a.:

  • Nulmeting
  • Tussentijdse (controle) metingen
  • Vervaardigen 3d modellen
  • Vervaardigen machinemodellen
  • Volumeberekeningen uitvoeren
  • Grondstromenplan opstellen