Deformatiemeting Westersingel Dokkum

Oosterhof Holman & Keizer Bouw Management

Dokkum

Op de Westersingel in Dokkum wordt de bestaande walbeschoeiing vervangen voor een nieuwe kademuur. Voorafgaand, tijdens en na de werkzaamheden aan de walbeschoeiing worden de aanliggende woningen en kademuur gemonitord. Dit om vast te stellen welke gevolgen de werkzaamheden hebben op de bouwwerken.

Middels een deformatiemeting wordt zowel de horizontale verplaatsing (x, y) als de verticale zakking (z) gemeten. Hierbij zijn monitoringsspiegels geplaatst op de gevels van de woningen en de kademuur. Deze worden periodiek ingemeten om direct te achterhalen welke deformaties er optreden en waar nodig spoedig maatregelen genomen kunnen worden.

Wij voeren hier de onderstaande werkzaamheden uit:

 • plaatsen monitoringsspiegels
 • nulmeting
 • periodieke controlemetingen
 • eindmeting
 • opleveren rapportages

Maatvoering Nieuwbouw

Maatvoering nieuwbouw

BHB

Friesland

Op verscheidende plekken door Friesland heen worden nieuwbouw woningen gerealiseerd, waarbij nauwkeurige maatvoering van groot belang is. Namens BHB voert Optima Infra de maatvoering op verschillende nieuwbouw projecten uit.

Onze werkzaamheden bestaan o.a. uit:

 • Uitzetten bouwkuip
 • Uitzetten heipalen
 • Uitzetten fundering
 • Uitzetten wanden

Bouwrijp maken Breezicht Zwolle

Bouwrijp maken Breezicht Zwolle

Bouwhuis

Zwolle

In Zwolle is de ontwikkeling van een nieuwe buurt, Breezicht, aan de gang. De wijk, gelegen aan de noordkant van stadshagen, bestaat uit 6 buurtschappen. Voor buurtschap 3 en 4 is Optima Infra namens Bouwhuis verantwoordelijk voor de maatvoering en tekenwerk voor dit project. De werkzaamheden die Optima Infra hier uitvoert zijn o.a.:

 • Nulmeting
 • Tussentijdse (controle) metingen
 • Vervaardigen 3d modellen
 • Vervaardigen machinemodellen
 • Volumeberekeningen uitvoeren
 • Grondstromenplan opstellen

Bouwrijp maken Oostindie zuid Leek

BRM Oostindie Zuid Leek

Bouwhuis

Leek

De werkzaamheden van het bouwrijp maken van de nieuwbouwwijk Oostindie, gelegen aan de zuidkant van Leek, zijn in uitvoering. Hier komt een buurt met 1100 nieuwe woningen verdeeld over vier buurten.

Optima Infra is namens Bouwhuis betrokken bij de realisatie van dit project. Werkzaamheden die Optima Infra hier uitvoert zijn:

 • nulmeting uitvoeren
 • Vervaardigen 3d modellen
 • Vervaardigen machinemodellen
 • Volumeberekeningen uitvoeren