Bouwrijp maken De Tippe fase 2 Zwolle

Bouwrijp maken De Tippe

Ploegam

Zwolle

In Zwolle zijn de bouwwerkzaamheden voor De Tippe volop aan de gang. Hier komt een buurt met 1250 woningen in drie buurschappen. De Tippe ligt aan de rand van Zwolle, tussen het weidse Ijssellandschap en de bestaande buurten van Stadshagen en Westenholte in.

Optima Infra verzorgt de gehele maatvoering van dit project. Werkzaamheden die Optima Infra hier uitvoert zijn o.a.:

 • Nulmeting
 • Tussentijdse (controle) metingen
 • Revisiemetingen (as built)
 • Uitzetwerkzaamheden (grondwerk, riolering, kunstwerken)
 • Waterpassen vaste hoogtes op het werk
 • Vervaardigen 3d modellen
 • Vervaardigen machinemodellen
 • Controleren machines
 • Inmeten en kalibreren kraan- en shovelbakken
 • Volumeberekeningen uitvoeren
 • Revisietekeningen (as built) uitwerken

Beekherstel De Branden

Beekherstel De Branden

Ploegam

Gasselte

De Branden is een gebied in het Hunzedal, tussen Drouwenerveen en Gasselte. Het Achterste diep en het Voorste diep komen hier samen en stromen verder als de Hunze. Het 240 ha grote gebied wordt ingericht als vochtig tot nat natuurgebied, waardoor er meer ruimte voor het water ontstaat en de waterkwaliteit verbeterd. Optima Infra draagt bij aan de realisatie van dit project door de maatvoering te verzorgen.

Namens Ploegam is Optima Infra betrokken bij de volgende werkzaamheden:

 • Nulmeting
 • Tussentijdse (controle) metingen
 • Revisie metingen (as built)
 • Uitzetwerkzaamheden grondwerk
 • Uitzetwerkzaamheden kunstwerken
 • Creëren vaste hoogtes in het werk
 • Omzetten machinemodellen
 • Controleren machines
 • Kalibreren kraanbakken
 • Volumeberekeningen uitvoeren
 • Revisietekeningen vervaardigen

Baltic Pipe Project Denemarken

Baltic Pipe Project Denemarken

De Romein

Denemarken

In Denemarken wordt gewerkt aan de aanleg van een nieuwe gasleiding. Voor het deel van Kongsmark naar Faxe voert de Romein de werkzaamheden uit, wat bestaat uit 70 kilometer leiding. Dit is een onderdeel van het Baltic Pipe Project. Namens de Romein is Optima Infra betrokken bij dit grootschalige project.

Werkzaamheden die Optima Infra uitvoert op dit project zijn:

 • Inmeten asbuilt data
 • Hoogtemetingen terrein
 • Uitzetten terreininrichting
 • Foto’s maken ter ondersteuning meetdata
 • Controleren meetdata met constructieplan
 • Opstellen hoeveelhedenrapportages

Versterken Lauwersmeerdijken

optima-infra-versterken-lauwersmeerdijken

Reef Infra

Lauwersoog

Het versterken van de waterkeringen in het Lauwersmeergebied is een project waarbij Optima Infra van A tot Z betrokken is. Van het bepalen van de hoeveelheden in de tender t/m de oplevering. In november 2018 zijn we begonnen met de uitvoering in deelgebied 1. In januari 2019 starten we met deel 2 en 3.

Onze werkzaamheden zijn o.a.:

 • Nulmeting
 • Vervaardigen 3D modellen
 • Creëren vaste punten in het werk
 • Beheren Infrakit om projectbeheersing transparant en realtime uit te voeren
 • Uitvoeren verificaties
 • Vervaardigen revisie (as-built)

Reconstructie N358

Reef Infra

Ee-Engwierum

Groot onderhoud van de kruising bij Dokkumer Nieuwe Zijlen en de weg tussen Ee en Engwierum om de veiligheid te optimaliseren. Nieuw asfalt, versmalling van de rijbanen en nieuw straatwerk waarbij Optima Infra actief betrokken was voor en tijdens het project met o.a.:

 • Vervaardigen 3D modellen.
 • Uitzetten freeswerkzaamheden.
 • Uitzetten asfaltwerkzaamheden.
 • Bandenlijnen uitzetten t.b.v. bestrating.
 • Uitzetten zaaglijnen voor aanbrengen bermbeton.
 • Projectbeheersing met Infrakit.
 • Vervaardigen revisie (as-built).

Omlegging Prinses Margrietkanaal

Midden 2 is het deel van de Centrale As tussen Quatrebras en Sumar, waaronder het aquaduct en de brug bij Burgum. In samenwerking met Streen Grondwerken legt De Boer Burgum BV het Prinses Margrietkanaal om ten behoeve van de bouw van het Hendrik Bulthuis-aquaduct.

Optima Infra heeft hierbij de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Maken grondbalans
 • Uitvoeren keuringen
 • Grondstromenregistratie
 • Vervaardigen 3D modellen
 • Omzetten 3D modellen naar machinebestanden
 • Uitvoeren revisie metingen
 • Maken as-built tekeningen
 • Ondersteunen machinisten
 • Controleren machines
 • Uitzetten

Afbouw BRAVO3 N420 en rotondes Woerden

Woerden kampt al jaren met verkeersproblemen. Het doorgaande verkeer door de binnenstad en een overbelaste aansluiting met de A12 heeft veel vertragingen tot gevolg. De oplossing, een nieuwe zuidelijke randweg, zal worden gerealiseerd door Roelofs Groep.

In opdracht van Roelofs Groep is Optima Infra betrokken bij de volgende werkzaamheden:

 • Optimaliseren van 3D modellen
 • Omzetten van 3D modellen naar machinebestanden
 • Beheren van Infrakit
 • Ondersteuning machinisten
 • Inmeten en uitzetten

De Centrale As Noord 1

Noord 1 is het meest noordelijke deel van De Centrale As, aan de oostkant van Dokkum en bevat o.a. de rotonde bij Dokkum Noord en de kruising met de Trekwei. Dit deel wordt als enige enkelbaans weg aangelegd.

Optima infra heeft hierbij de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Beheren Infrakit
 • Omzetten 3D modellen naar machinebestanden
 • Uitvoeren revisie metingen
 • Maken as-built tekeningen
 • Ondersteunen machinisten
 • Controleren machines
 • Uitzetten

Spoorwerkzaamheden

Optima Infra heeft diverse spoorwerkzaamheden uitgevoerd aan projecten in Leeuwarden, Venray, Deventer en Eemshaven. Enkele werkzaamheden die wij hier hebben uitgevoerd zijn:

 • Vervaardigen van 3D modellen
 • Omzetten van 3D modellen naar machinebestanden
 • Inmeten en uitzetten van spoorelementen zoals wissels

 

Reconstructie riolering Noorderhoek te Sneek

In de wijk Noorderhoek te Sneek wordt op dit moment een rioolreconstructie en herinrichting uitgevoerd door De Boer Burgum. Uniek aan dit project is dat het grondwerk en de vervanging van de riolering uitgevoerd wordt aan de hand van GPS. Door het leveren van real time 3D modellen die de machinist tot zijn beschikking heeft kan dit werk zeer efficiënt worden uitgevoerd.

Optima Infra ondersteund Nota Infra met de volgende werkzaamheden:

 • Vervaardigen van 3D modellen
 • Omzetten van 3D modellen naar machinebestanden
 • Beheren van Infrakit
 • Ondersteuning machinisten