Voor een optimaal infraproces

Optima Infra levert een integraal totaalconcept voor aannemers in de civiele techniek.

Uit ervaring is gebleken dat alleen het aanleveren van een 3D model en het uitrusten van grondverzetmachines met 3D machinebesturing niet voldoende is. Om de mogelijkheden beter te benutten is een partij nodig die beide onderdelen beheerst. Tijdens de werkzaamheden kunnen onze landmeters het model, de machine en het werk controleren.

Graag delen we onze kennis in de werkvoorbereiding met bijvoorbeeld het opstellen van een overzichtelijke grondbalans. Door onze praktische ervaring kunnen we toegevoegde waarde leveren voor elk gewenst infraproces. Het maken van DTM’s en volumeberekeningen behoren tot ons specialisme.
Om BIM in de infrastructuur te implementeren kunnen wij gebruik maken van Infrakit. Infrakit slaat een brug tussen ontwerp, uitvoering en databeheer.
Door toepassing van de nieuwste technologie is het mogelijk om bestaande werkprocessen te optimaliseren.

3D-machinebesturings
management

 • Vervaardigen en optimaliseren 3D modellen
 • Ondersteunen van machinisten
 • Controleren machine
 • Instellen machine
 • Versiebeheer op machines
 • Omzetten 3D-model naar machinebesturingsmodel

Landmeten en tekenen

 • DTM (Digitaal Terrein Model) meten en uitwerken
 • Inmeten en uitzetten
 • Dwarsprofielcontrole
 • Volumeberekening
 • Vervaardigen en optimaliseren van 3D-modellen
 • Vervaardigen overzichts- en dwarsprofieltekeningen
 • Maken van revisie

Werkvoorbereiding

 • Maken van grondbalans
 • Digitale grondstromenregistratie
 • Ontwikkelen uitvoeringsmethode
 • Keuringsplan opstellen
 • Keuringen uitvoeren